Warsztaty - zarządzanie stresem

Warsztaty - zarządzanie stresem

  

Wstęp
· Stres 1 jest wszechobecny w naszym życiu zawodowym. Bywa czynnikiem pozytywnym, wpływającym na większą kreatywność liderów i pracowników. Częściej jednak, jeśli stracimy nad nim kontrolę, niespodziewanie i dotkliwie doświadczamy jego negatywnych konsekwencji.· Stanowi on realny koszt dla firmy / korporacji. Pracownicy poddawani długotrwałemu stresowi to zmniejszona wydajność pracy, osłabiona odporność fizyczna i psychiczna, a nawet efekt wypalenia zawodowego, a zatem zaburzenia w funkcjonowaniu organizacji.· Jest to też oczywiście koszt jednostkowy, jaki ponoszą menedżerowie i liderzy (sfera zawodowa, społeczna, psychologiczna, somatyczna).·· A więc do dzieła, czas na zmianę spojrzenia na mechanizmy powstawania i mało skuteczne, dotychczasowe sposoby radzenia sobie ze stresem. Czas na nabranie właściwego dystansu i osiągnięcie wewnętrznej równowagi i harmonii a w rezultacie tego osiągnięcie większego potencjału twórczego, lepszych wyników w pracy, umiejętności lepszego radzenia sobie podczas narad, trudnych rozmów i negocjacji. Poprawa stanu zdrowia niech będzie tutaj "dodatkowym bonusem".

 

Grupa docelowa
Warsztaty są skierowane przede wszystkim do tzw. decydentów i menedżerów wszystkich szczebli oraz pracowników działów sprzedaży i marketingu, obsługi klienta, finansów i ogólnie pojętego zarządzania. Do osób poddawanych presji zadaniowej i czasowej, którzy chcą nie tylko wiedzieć jak efektywnie gasić pożary w pracy, ale również jak skutecznie im zapobiegać. Wreszcie dla tych, którzy stawiają czoła nie tylko wymaganiom stawianym przez firmę, ale również i przez samych siebie.·

 

Cel warsztatów
· Rozwój umiejętności skutecznego i trwałego zarządzania stresem, czyli radzenia sobie z sytuacjami stresowymi· Zrozumienie przyczyn i mechanizmów powstawania stresu oraz skutków jego nagromadzenia· Uzyskanie wiedzy na temat optymalnego poziomu stresu stymulującego do konstruktywnych działań· Mobilizacja i wykorzystanie własnego potencjału· Rozwój umiejętności wykorzystania sytuacji stresogennych do rozwoju osobistego, lepszego zrozumienia siebie i innych· Zwiększenie kontroli nad własnymi emocjami·

 

W rezultacie:

· Zwiększenie efektywności pracy·
· Skuteczniejsza realizacja założonych zadań i celów
· Osiągnięcie stanu większej równowagi i dystansu do obowiązków służbowych·
· Polepszenie umiejętności komunikacyjnych i realizacji interpersonalnych

·

Przykładowy program szkolenia

· Istota stresu
· Przyczyny stresu w miejscu pracy
· Stres w pracy lidera / menedżera·
· Fizyczne, psychiczne i emocjonalne objawy stresu
· Analiza własnych zachowań w sytuacjach stresowych
· Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem
· Rola poprawnej i efektywnej komunikacji w ograniczeniu stresu
· Techniki relaksacyjne

 

Na koniec najważniejsze. To co wyróżnia te warsztaty.

· Na "dzień dobry" rozładowanie napięcia stresowego poprzez wykorzystanie dźwięku i wibracji gongów tybetańskich.
· W krótkim czasie wytworzenia dystansu do bieżących problemów, dzięki czemu uczestnicy bardziej aktywnie uczestniczą w warsztatach.
· Nastawienie na zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania stresem.
·

1. Słowo "stres" użyte jest tutaj w zwyczajowym kontekście, a nie proponowanym w opisach pozostałych warsztatów holistycznym podejściem jako do zjawiska fizjologicznego. Nie piszę również o "walce" ze stresem, określenie to choć nagminnie stosowane, jest w kompletnej opozycji do wiedzy i doświadczenia autora tej witryny.

 

Free Joomla! template by L.THEME

Ta strona używa plików cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
×